Smart Move

Itella Logistics

Anmäl dig för PDF-faktura

Itella Logistics går över till PDF-faktura

Läs mer och anmäl dig här!

Maila till: pdf.invoice.se@itella.com


Itella Logistics

Itella Logistics är en servicelogistikoperatör med bas i Nordeuropa (Finland, Skandinavien, Baltikum och Ryssland) och som arbetar globalt via samarbetspartners. Vi erbjuder effektiv och exakt logistik med god service som är skräddarsydd utifrån kundens behov. Våra tjänster omfattar transport, spedition, lagring, avtalslogistik, konsultverksamhet och IT-baserade logistiklösningar.